Egyéb szervezet (egyházi jogi személy)

2000. évi C. tv. (számviteli) 3.§ (4) j.

1997.évi CXXIV. Tv 1.§