EGT állam

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(x)

Érintett jogszabályok: