Egészségügyi szakmai képzés

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 115.§(1-2),116/A.§(1-10),116/B.§(1-5),

Érintett jogszabályok: