Egészségügyi szakma

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(q)

96/2003. Korm.rendelet 3.§(e.)