Egészségügyi szakképesítés, tevékenység

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(q),3.§(y)

Érintett jogszabályok: