Egészségügyi intézmény

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(g)

Érintett jogszabályok: