Egészségügyi ellátáshoz való jog

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 6.§

Érintett jogszabályok: