Egészségügyi ellátás, alapápolás, eü.személyi lap

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 50.§,53.§

4/2000. EüM rendelet 1.sz.melléklet

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 24.§,136-137.§