Egészségügyi dolgozók védelme

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 139.§

Érintett jogszabályok: