Egészségügyi dolgozó

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(d)

Érintett jogszabályok: