Egészségügyi beteg

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 3.§(a)

Érintett jogszabályok: