Egészségügyi ápolási dokumentáció

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 53.§(1-3)

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 24.§, 136-137.§,

4/2000. EüM rendelet 1.sz.melléklet