Szervezet- és működésfejlesztés, módszertani megújulás

Beszámoló a „Veszteség- és gyászfeldolgozás képzés szociális szakembereknek” című online továbbképzésről

2021. februárban folytatódott a veszteség és gyászfeldolgozás témájú képzés, melyen a Katolikus Szeretetszolgálat három intézményének munkatársai (Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona, Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthona, Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon) vettek részt. Az online képzést Dr. Hegedűs Katalin és Szimon Petra vezette.

Tudástár

A "Szervezet- és működésfejlesztés, módszertani megújúlás a Katolikus Szeretetszolgálat és a Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat együttműködésében" című, EFOP-1.9.8-17-2017-00009 aznosítószámú projekt keretében elkészült szakmai anyagok - Jó gyakorlat gyűjtemények:

  1. Demenciával élők tevékeny hétköznapjai - I. kötet
  2. Demenciával élők tevékeny hétköznapjai - II. kötet
  3. Lehetőségek füzete - Jó gyakorlatok gyűjteménye

Információk a projektről

Kedvezményezettek neve
Katolikus Szeretetszolgálat (konzorciumvezető)
Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat (konzorciumi partner)

A projekt címe
Szervezet- és működésfejlesztés, módszertani megújulás a Katolikus Szeretetszolgálat és a Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat együttműködésében

A szerződött támogatás összege
202 710 627 Ft

A támogatás mértéke
100 %

A projekt tartalmának bemutatása
A projekt célja olyan hosszabb távon fenntartható egyedi szervezetműködtetési eszközök kialakítása, amelyek elősegítik a fenntartó intézmények és a szervezeteik hatékonyabb működését, az információ áramlását, továbbá új szakmai módszerek kidolgozásának és új eljárások bevezetésének adnak lehetőséget. A projektben tervezett tevékenységeket két egymással koherensen összefüggő szakmai alprogram keretein belül valósulnak meg: a szervezetfejlesztéssel, módszertani tevékenységgel, továbbá informatikai fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek a Szervezetfejlesztési és Módszertani Alprogramban, míg a minőségirányítási rendszer fejlesztésével kapcsolatos, illetve a szervezetek belső működési hatékonyságát támogató tevékenységek a Működésfejlesztési Alprogramban kerülnek megvalósításra.

A projekt tervezett befejezési dátuma
2021.01.29.

A projekt azonosító száma
EFOP-1.9.8-17-2017-00009

További információk

Sajtóközlemény a projekt indításáról (link)

Tájékoztató tábla (link)

Beszámoló a „Veszteség- és gyászfeldolgozás szakembereknek” című továbbképzésről.

Gyászfeldolgozó képzésen vettek részt a tiszaalpári Pax Otthon dolgozói.

2020. január 27. és február 4. között megrendezésre került a Veszteség- és gyászfeldolgozás című képzés a tiszaalpári PAX Otthon szakemberei számára. A 40 órás képzést Dr. Hegedűs Katalin és Szimon Petra vezette.

Bár a szociális szférában dolgozó szakemberek nap mint nap találkoznak a halállal, a nehéz témájú képzést a résztvevők kezdetben távolságtartással, idegenkedéssel fogadták. Mindkét tréner elismert így felkészültségüknek köszönhetően hamar oldódott a téma miatt kialakuló kezdeti feszült hangulat.

A továbbképzésen – többek között – szó volt a különböző veszteségekről, halálesetekről és ezek hatásairól a lakók és a dolgozók körében; a rítusokról, szokásokról, valamint a segítők halálhoz való viszonyáról és mindezek kommunikációs módszereiről is. A képzésen kiscsoportos és egyéni munka során, filmek segítségével, különböző feladatok és szerepjátékok megoldásával dolgozták fel a résztvevők a témákat.

A résztvevők elmondták, hogy a legnehezebbnek a veszteségekről való kommunikációt tartották. Saját családjaik, a lakók, illetve a hozzátartozók veszteségeivel való szembenézés is sok érzelmet felszínre hozott. Munkatársaink nem csak a magánéletükben, hanem a munkájuk során szakemberként is találkoznak a halállal, ami fokozottan megterhelő mind érzelmileg, mind lelkileg. Az előadók profizmusának köszönhetően, egyre nyíltabban tudtak beszélni a résztvevők a saját életükben és munkájuk során elszenvedett veszteségeikről. Több munkatárs jelezte, hogy a demencia és gyász témájában felmerülő kérdéseken gondolkodva más megvilágításba került saját segítő szerepük is.