Dolgozók továbbképzése, elmaradása

1993.évi (III.)Törvény 92/D.§(1-4),

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 15.§(1-5)