Dolgozók munkaköri leírása

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 5.§(e.)

Érintett jogszabályok: