Dolgozók létszámelőírásai (szakmai)

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 2.sz.melléklet

Érintett jogszabályok: