Dolgozók felmentése képzés alól

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 114.§(2-5), 6.§(5)

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 1.§(3)