Dolgozó szakmai továbbképzésének időszaki teljesítésének kötelezettsége

9/2000. (VIII.4) SzCsM r. 2.§(1)

Érintett jogszabályok: