Dolgozó ha más jogviszony alapján is köteles pontokat gyűjteni, annak beszámítása

9/2000 (VIII.4) SzCsM r. 3.§(3)

Érintett jogszabályok: