Csapatépítő a XXIII. János Otthon vezetőinek, munkatársainak

A XXIII. János Otthon vezetése törekszik az ún. „Jézusi vezetési modell” megvalósítására, melynek lényege, hogy a vezetés koncentrikus körökben valósul meg. Ez a modell bibliai alapokra épül. Az evangéliumból ismert, hogy Jézus három apostolával - Péter, Jakab, János - felment a Tábor hegyére, ahol kinyilatkoztatta isteni dicsőségét. (vö. Mk. 9, 2-7) Tudjuk, hogy tizenkét apostolt választott ki, akikkel három éven keresztül dolgozott egy szűkebb körben. (vö. Lk. 6, 12-16) Ismert, hogy kiválasztott hetvenkettő tanítványt is a szélesebb körből, akiket kettesével küldött maga előtt utat készíteni evangéliumának, majd szólt a tömeghez és hirdette Isten országát. (vö. Lk. 10, 1.) A modell szociális intézményben történő alkalmazásáról bővebben lehet olvasni a Szervezetfejlesztési Kézikönyv egyházi fenntartású idősotthonok és más szociális intézmények számára című könyvben (ISBN: 978 615 81556 5 6). Ennek a vezetési stílusnak fontos része a rendszeres kommunikáció a felsővezetés, középvezetés és munkatársak között, mely a vezetői értekezletek mellett a lelkigyakorlatokon, csapatépítőkön, rekreációs napokon és közös programokon is erősödik.

Egy ilyen csapatépítőn vettek részt ez év október 20. – 21. napjain, az integrált intézmény vezetői és néhány munkatárs, továbbá Ft. Burányi Roland atya, intézményi lelkészünk.

Programunk a szentmiseáldozat bemutatásával indult a Jerikó Ház kápolnájából, majd az Emmausz Házban folytatódott Balog Józsefné intézményvezető elmélkedésével, a szociális munka humánus és evangéliumi megközelítése témában és tanúságtétellel. A krisztusi közösség összetartó erejét szimbolikusan a vadludak összetartozásáról szóló tanmesével emelte ki az elmélkedés. Ezt követően Csolnokon folytatódott a program, ahol közösségépítő játékokkal készült Elek Viktória telephelyvezető, mely vidám formában szolgálta egymás még mélyebb megismerését a munkatársak között. Vacsorával, zenés koordinációs programmal, baráti beszélgetéssel zárult a program, majd a közös reggelit követően az intézményünkben folytattuk mindennapi tevékenységünket. Minden munkatárs feltöltődve, megerősödve tért vissza munkahelyére, azzal a kis motivációs kártyával, amit ajándékba kapott, mely így szól:

Rajtad múlik

Ha lassan baktatsz, a többiek megállnak!

Ha te leülsz, ők lefekszenek!

Ha te elfáradsz, ők álomba merülnek!

Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek!

De:

Ha te felébredsz, ők is kinyitják szemük!

Ha te előttük haladsz, ők eléd fognak futni!

Ha te kezedet nyújtod, ők életüket adják!

S ha te imádkozol, ők szentek lesznek!

/Charles de Foucauld nyomán/