Betegjogi képviselő

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 30.§(1-6), 31.§

Érintett jogszabályok: