Beteg kötelezettségei

1997.évi CLIV.tv. (eü.tv.) 26,§(1-3)

Érintett jogszabályok: