Beszámoló a „Veszteség- és gyászfeldolgozás szakembereknek” című továbbképzésről.

Gyászfeldolgozó képzésen vettek részt a tiszaalpári Pax Otthon dolgozói.

2020. január 27. és február 4. között megrendezésre került a Veszteség- és gyászfeldolgozás című képzés a tiszaalpári PAX Otthon szakemberei számára. A 40 órás képzést Dr. Hegedűs Katalin és Szimon Petra vezette.

Bár a szociális szférában dolgozó szakemberek nap mint nap találkoznak a halállal, a nehéz témájú képzést a résztvevők kezdetben távolságtartással, idegenkedéssel fogadták. Mindkét tréner elismert így felkészültségüknek köszönhetően hamar oldódott a téma miatt kialakuló kezdeti feszült hangulat.

A továbbképzésen – többek között – szó volt a különböző veszteségekről, halálesetekről és ezek hatásairól a lakók és a dolgozók körében; a rítusokról, szokásokról, valamint a segítők halálhoz való viszonyáról és mindezek kommunikációs módszereiről is. A képzésen kiscsoportos és egyéni munka során, filmek segítségével, különböző feladatok és szerepjátékok megoldásával dolgozták fel a résztvevők a témákat.

A résztvevők elmondták, hogy a legnehezebbnek a veszteségekről való kommunikációt tartották. Saját családjaik, a lakók, illetve a hozzátartozók veszteségeivel való szembenézés is sok érzelmet felszínre hozott. Munkatársaink nem csak a magánéletükben, hanem a munkájuk során szakemberként is találkoznak a halállal, ami fokozottan megterhelő mind érzelmileg, mind lelkileg. Az előadók profizmusának köszönhetően, egyre nyíltabban tudtak beszélni a résztvevők a saját életükben és munkájuk során elszenvedett veszteségeikről. Több munkatárs jelezte, hogy a demencia és gyász témájában felmerülő kérdéseken gondolkodva más megvilágításba került saját segítő szerepük is.

Kiemelték, hogy az önismereti gyakorlatnak köszönhetően többen ráébredtek eddigi gyengeségeikre vagy éppen erősségeikre. Mindannyian élvezték a relaxációs gyakorlatot (autogén tréning). Megemlítették a veszteséglistát, ami segítségével, életút térkép rajzolásával összeszedhették a már megélt veszteségeiket, így önmagunkhoz is közelebb tudtak kerülni a szakemberek.

A negyedik nap végén a résztvevők egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy bár tartottak ettől a tabutémától, de nagyon sokat gazdagodtak általa. Megmutatta nekik, hogy az életvégi állapottal, halállal kapcsolatban hogyan tudják segíteni, és megkönnyíteni az elfogadást, az odavezető utat a hozzátartozóknak és gondozottaknak egyaránt.

„Jól esett mindent megbeszélni a csoport tagjaival. Ezek a vezetett beszélgetések is mutatják az előadók hozzáértését, hisz csak egy-egy jól feltett kérdéssel vezettek bennünket az úton.”

„Nagyszerű élményben volt részünk a Halál kávéház alatt. Nem is gondoltuk, hogy létezhet ilyen.”

„Mindannyian élveztük a relaxációs gyakorlatot, melyet azóta többen is kipróbáltunk otthon is.”

„Tetszettek a szerepjátékok, tréninggyakorlatok. Ezekből lehetett volna több is, de az idő korlátozott bennünket.”

„Az értéktisztázás megbeszélése során szinte mindenkiben megfogalmazódott az igény, hogy ezt minden egyes, a segítő szakmában dolgozó szakembereknek el kellene végeznie.”