Az évkezdet eseményei

„Adjon Isten minden jót

ez új esztendőbe!

Jobb időt, mint tavaly volt

ez új esztendőbe.

Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,

jó termést és jó vásárt

ez új esztendőbe….”

népköltés

 

Süteményt sütöttünk

Nagy örömére szolgálat idős lakóinknak, amikor egy januári csütörtökön süteménykészítésbe fogtunk. A Borostyán részleg lakói, nők és férfiak közös lelkesedéssel és igen jókedvűen fogtak neki a munkának. Mindenki szerette volna kivenni részét a tevékenységből, így mondhatjuk, valóban közös erőbedobással készült a finomság. Mind az összetevők előkészítésében, mind a tészta összeállításában, majd a formázásban részt vett valamennyi jelenlévő. A rendkívüli jókedv sem maradt el, együtt nevettünk, nótáztunk. Az elkészült zabpelyhes finomságokat pedig szívesen és büszkén fogyasztották el lakóink.

Sallai László kiállításán jártunk

"Részlet" címmel rendeztek kiállítást Sallai László fotóiból a Kossuth Ház Galériában. A művész évek óta különleges helyeket, pillanatokat örökít meg. 2020. januárjában egy kiállításra valót válogatott össze a gyűjteményéből, amit a gyóni Idősek Otthona gondozottjai nagy örömmel tekintettek meg. Egy különleges, India lakóit és Ázsia ezen vidékét bemutató kiállítás részesei lehettünk. E varázslatos ország lakóinak hétköznapjaiba tekinthettünk be, a maguk érintetlenségében. A kiállítás egyben egy utazás is volt. Jó érzéssel, és örömmel töltött el bennünket az élmény, melyet szívből köszönünk. Kívánunk még sok ilyen csodás alkotást a jövőben!

„Itt a farsang, áll a bál”

Méltán indítom így írásomat, hiszen a február minden évben a farsang jegyében zajlik a Zárdakert Idősek Otthonában. Nincs is méltóbb megnyitása ennek a programsorozatnak egy élő zenés bálnál! Smida János ez alkalommal is jött, énekelt, és tett boldoggá ez által sok embert, ami már lassan tradíciónak mondható intézményünkben. Mi, dolgozók is roppantul élveztük, hisz nem pusztán kísérőkké, de táncpartnerekké is avanzsálódtunk, egy igazán vidám közösséget alkotva ezzel egy délután erejéig. Köszönjük az élményt, János, legközelebb is visszavárunk!

Betegek szentsége

"Hálát adok neked mindenható és irgalmas Istenem, mert a szentkenet szentségével megszentelted a lelkemet."

1858. febuár 11-én jelent meg a Szűzanya Bernadette Soubirous 14 éves francia lánynak Lourdesban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. A csoda helyére 1874-ben templomot építettek. Lourdesban a zarándokok száma évente több mint fél millió és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma több ezerre tehető. II. János Pál pápa kezdeményezésére 1992 óta február 11. a Betegek Világnapja. A világnap célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését. Ezenfelül az Egyház a háláját is szeretné kifejezni azoknak, akik életüket szentelik a betegek támogatásának. Egyre több templomban február 11-én csoportosan kiszolgáltatják a betegek szentségét azoknak, akik ezt kérik.A Bibliában is olvassuk. „Beteg valaki közületek? Hívassa az egyház papját, imádkozzanak fölötte és kenjék meg olajjal az Ő nevében” /Jak. 5,14-15/. Hisszük, hogy isteni erő jelenik meg abban, aki a szentséget kiszolgáltatja és abban, aki a szentséget kéri.

A Zárdakert Idősek Otthonában február 12-én, a szentmisét követően a helyi plébános kiszolgáltatta a betegek szentségét mindhárom gondozási egységben. Az idősek már készültek erre a napra. Egyházi énekeket énekeltek, amíg várták a plébánost. A betegek szentségének a felvételekor érdeklődve figyeltek az idősek, volt olyan lakó, aki elérzékenyült. A szertartás végén a lakók megköszönték a plébánosnak a szolgálatát. „ Lelkileg megerősödve megyek sétálni” – mondta egy 95 éves lakó.

Álarckészítés a Miloszerni Házban

Szép tavaszias nap volt február 13-án, amikor elmentünk a Miloszerni vendégházba, ahol nagy szeretettel vártak már bennünket. Ludányi Margitka mindig készül számunkra valami jó kis kézműves foglalkozással. Most is így volt. Mivel farsang havában vagyunk, így farsangi álarcok készítését találta ki.  A nénik nagyon élvezték, egyénileg alkottak szebbnél szebb álarcokat. Volt, amelyen virágok díszlettek, másikon tésztaformák, míg valamelyiket apró pomponok díszítettek. Sok közös fotó készült az eseményről. Amikor buszra szálltunk, mindenki álarcban volt.

Balázsjárás

A gyóni hittanos gyermekek és segítőik évről-évre elhozzák Otthonunkba a balázsjárás szokásait, hagyományait, mely egykor az iskolások ünnepe volt. Énekkel, versekkel örvendeztetnek meg bennünket ilyenkor, amit mindig boldogan és izgatottan várunk. Idén az elsőáldozásra készülő gyerekek érkeztek hozzánk, mint „Balázs vitézei", fehérbe öltözve, fejükön koronaszerű csákóval, kezükben fakarddal. Köszönjük szépen az előadást, mellyel ismét mosolyt csaltak az arcokra.

Vendégünk volt a Dabasi Dalkör

Február 25-én immár második alkalommal köszönthettük az Otthonban a Dabasi Dalkört Pavella Krisztina vezetésével. Kedvességükkel valamint sokszínű dalcsokrukkal, tavaszváró, és tréfás, csúfolódó nótáikkal igazán jó, felszabadult hangulatot varázsoltak. Kívánhattak is a lakók, kedvenc népdalaikat a Dalkör tagjaival együtt énekeltük. Pavella Krisztina csodás citerajátéka még hangulatosabbá tette a közösen töltött délutánt. Köszönjük, hogy ismételten elfogadták a meghívásunkat, és bízunk abban, hogy hamarosan ismét itt üdvözölhetjük őket!

Hamvazószerda

Idén február 26-ára esett Hamvazószerda, mely a farsangi időszak végét, és egyben a nagyböjt kezdetét is jelenti. Az őskeresztények egykor vezeklésként, bűnbánatuk jelenként szórtak hamut a fejükre. Ez a szokás a XII. századtól az egyházi szertartás része lett. Manapság a katolikus pap ezen a napon az előző évi virágvasárnapi körmeneten használt barka hamujával rajzol keresztet a hívők homlokára, az alábbi mondatok egyikével: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”, illetve „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak!”. Hasonlóan zajlott a hamvazkodás szertartása az otthonban is, amikor az itt rendszeresen szolgálatot teljesítő pap mise után keresztet rajzolt a hívek homlokára.

A szentendrei Ikon Csoport kiállításán jártunk

2020. február 27-én lakóinkkal látogatást tettünk a Kossuth Ház Galériában megrendezett Kaleidoszkóp című kiállításon. A program kiváló lehetőséget kínált a kulturált kikapcsolódásra, az alkotások töprengésre sarkallták a szemlélőjüket. Köszönjük a szíves vendéglátást és az alkotóknak további jó munkát kívánunk.

- Antalffy Erzsébet, Kökényesiné Gombár Zsuzsanna, Kovács Éva, Sztancsik Mariann, Szűcs Jószef Zoltánné, Balázs Anita, Hornyák Erzsébet -