Augusztus 20-át ünnepeltük

„Amit én álmodom

Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,

Amit én álmodom:

Egy nép szájában betevő falat.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,

Lelki kenyér az éhező szíveknek,

Asztaláldás mindenki asztalán.”

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér, részlet

Nemzeti ünnepeink sorában jelentős szereppel bír augusztus 20. A gondozási egységekben zajlott, ide vonatkozó foglalkozások mellett ünnepi igeliturgia keretében emlékeztünk meg államalapításunkról, és Szent István királyról. A nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyér köszöntésére is alkalom nyílt, melyet az igeliturgia végén zsíroskenyér formájában meg is kóstolhattak a lakók.