Átadtuk a szociális vezetőképzési okleveleket

A 2022. évi őszi szemeszterben 158 szociális intézményi szakember végezte el a Pázmány BTK Szociális Vezetőképzési Tanszéke és a Katolikus Szeretetszolgálat által szervezett szociális vezetőképzést. A képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványokat ünnepélyes tanúsítványátadó keretében 2022. december 19-én Dr. Birher Nándor Máté, a Pázmány BTK dékánja és Dr. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója adta át. Az alapozó alapképzést 26 fő, az alapozó mesterképzést 19 fő, a megújító alapképzést 42 fő és a megújító mesterképzést 71 fő végezte el. 

Köszöntő beszédében Dr. Vajda Norbert kiemelte: fontos, hogy az egyházon belül az intézmények együttműködjenek, és a felmerülő kihívásokra együtt adjanak megfelelő válaszokat. Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese azt hangsúlyozta, hogy vezetőnek lenni nem végzettséget jelent, hanem folyamatos fejlődést. „A váratlan szituációkban jó, ha a vezető is jelen van mindig, hiszen őrá támaszkodhatnak a munkatársai, ő mutat irányt.”  

Németh Zoltán, a soproni Szent Benedek Idősek Otthonának vezetőápolója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem óraadó tanára beszédében rámutatott Szent Benedek regulájának aktualitására. „Övezzük fel derekunkat hittel és a jócselekedetekre való hajlandósággal” – idézte a Regulából, majd hozzátette: a tudás átadásán túl az újra felfedezett szakmai és emberi kapcsolatok, a hatékony együttműködés és a friss szemléletmód is célja volt a képzésnek. 

Balog Józsefné, a XXIII. János Otthon intézményvezetője a kurzus egyik résztvevőjeként mondta el tapasztalatait, beszámolt az oktatás során szerzett tudásról, a gyakorlati feladatokról.  

Dr. Birher Nándor Máté, a Pázmány BTK dékánja záróbeszédében leszögezte: az átadási ünnepség új mérföldkövet is jelent, hiszen az egyház egyre több szociális feladat ellátásával van megbízva, amelyhez elengedhetetlen a vezetők képzése is. „Szeretetből szolgálni nem hiánygazdálkodást jelent, hanem annak a képessége is, hogy az egyházi értékeket hasznosítva minél többet tegyünk” – mondta.  Ezt a célt szolgálja a Katolikus Szeretetszolgálattal, valamint a Karitásszal kötött együttműködés is. 

 A szociális vezetőképzés elvégzését a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szabályozza. A mesterképzés elvégzésére az intézményvezetők, az alapképzés elvégzésére a vonatkozó rendelet szerint a vezető beosztásban lévő munkavállalók kötelezettek, akik továbbképzési kötelezettségüknek ezzel tudnak eleget tenni.  Az alapozó alapképzés 90 óra, az alapozó mesterképzés 120 óra, az alapozó megújító képzés 15 óra, míg a megújító mesterképzés 25 óra időtartamú. 

A képzés a két intézmény között 2018-ban megkötött együttműködési szerződésben foglaltak alapján valósult meg. Az együttműködés célja a Magyar Katolikus Egyház intézményrendszerében dolgozó vezetők folyamatos képzése, a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése. 

 

Fotó: Lambert Attila / Magyar Kurír