Akik a biztos hátteret megteremtik

Mint minden szociális intézményben, úgy a Katolikus Szeretetszolgálat intézményeiben is az egyik legfontosabb működési tényező az ember, a személy. Az ápolók és gondozók különösen is fontos elemei ennek a rendszernek, hiszen ők azok, akik a legközvetlenebb kapcsolatban állnak mind az intézménnyel, mind pedig a rájuk bízott személyekkel, valamint a hozzátartozókkal és társszakmák képviselőivel.

A mindennapi nehézségek, kihívások kezelése nem egyszerű feladat. Amikor több ember személyiségét, munkáját és mindennapi életét kell összehangolni, akkor ez a feladat nem csupán szakmai kihívást jelent, hanem a szakmai felkészültség mellett megköveteli az empátiát, az odafigyelést, az innovatív gondolkodást is. A vezetőápolók azok a személyek egy intézmény életében, akik ezeket a feladatokat és kihívásokat összefogják, megoldják, ezzel biztosítva a nyugodt és kiegyensúlyozott hátteret az ott lakók életében. Magyarországon a Katolikus Szeretetszolgálat jelenleg is számos bentlakást nyújtó intézményt működtet. Az itt dolgozó vezetőápolókkal rendszeresen tartja a kapcsolatot Szőcs Hajnalka, a Szeretetszolgálat egészségügyi szakreferense.

Szőcs Hajnalka felismerte, hogy az egyéni kapcsolattartáson túl mekkora jelentősége van a közösségi élménynek, ezért 2021-ben megszervezte az első vezetőápoló találkozót, ahol egy-egy témakör átbeszélése mellett egymás megismerése, szakmai és személyes kapcsolatok kiépítése is megvalósult. Azóta sikerült megtartani a találkozót a jászapáti Szent Vendel Otthonban, a tiszaalpári PAX Otthonban és a jászberényi Szent Klára Otthonban - a folyamat pedig nem áll meg, hiszen már készülődnek a következő alkalomra is. A Szeretetszolgálat jelmondata ebben az eseményfolyamatban is észrevehető: szívvel és szakértelemmel fordulni a ránkbízottak felé.  Mindez pedig hatékonyabb akkor, ha közösségben, egymást támogatva és ismerve valósul meg.