Ágazatspecifikus munkakörök

1/2000 (I.7)SzCsM.r. 6.§(11)

257/2000 (XII.26) Korm .r. 2.sz.melléklet