Adattörlés (dolgozói)

1993.évi (III.)Törvényi 92/G. §(1)

8/2000 (VIII.4) SzCsM r 8.§.(1-3)