Adatközvetítés várakozók-, bírság (fenntartó)

1993.évi (III.)Törvény 92/L.§(3), 20.§(2a),

415/2015. Korm.r. 12.§(1-2),13.§(1-3), 14.§ (1), 1.sz.melléklet