A Katolikus Szeretetszolgálat „EMBERI MÉLTÓSÁG TANANYAG” című pályázati felhívása iskolák részére

FRISSÍTÉS!
Köszönjük érdeklődését az Emberi Méltóság Tananyag iránt.
A 2021 tavaszán meghirdetett pályázatot túljelentkezéssel lezártuk, a pályázaton nyertes iskolákkal a felhasználási szerződéseket megkötöttük.
Amennyiben értesítést szeretne kapni egy esetlegesen meghirdetésre kerülő újabb Emberi Méltóság Tananyag pályázatról, kérjük, hogy írjon egy erre vonatkozó kérő emailt az
emberimeltosagtananyag@gmail.com címre - s mi a meghirdetés hírét emailben kiküldjük majd Önnek a megadott email-címre.
Köszönjük érdeklődésüket és sok örömet kívánunk munkájukhoz!

 

A Katolikus Szeretetszolgálat (továbbiakban: KSZ) a „Természetes gyermekáldás” projektje keretében nyílt pályázatot hirdet a magyarországi székhellyel rendelkező oktatási intézmények számára az alábbi tárgyában és feltételek mellett:

1. A pályázat tárgya 
Felhasználási jog (licenc) az amerikai World Youth Alliance által fejlesztett és a magyar nyelvre lefordított „Human Dignity Curriculum” (Emberi Méltóság Tananyag) című, egészségtudatosságot fejlesztő és ismeretterjesztő, tanárok munkáját segítő módszertani segédanyagra vonatkozóan általános és középiskolák 1-8. évfolyamai (6-14 éves korosztályú tanulók) részére. 

A Human Dignity Curriculum (továbbiakban: HDC) célja továbbá segíteni a gyermekeket szabadságuk gyakorlása során emberi kiválóságuk elérésében.

A HDC nyolc általános iskolai évfolyam részére fejlesztett anyagot foglal magába. Minden évfolyam 15 x 30 perces iskolai foglalkozáshoz való anyagot tartalmaz, amely akár biológia, akár osztályfőnöki óra vagy hittan/etika keretében bevezethető és oktatható.

A HDC-ról olvashatnak bővebben:

2. Felhasználási jog időtartama, korlátozása 
A felhasználási jog terjedelme a HDC tananyag egy vagy több évfolyamára vonatkozik.
A felhasználási jog határozatlan időre szól. 
A felhasználási jog másnak nem engedhető át.
A HDC kereskedelmi forgalomba nem hozható és pénzért nem árulható.
A felhasználási jogot a KSZ ingyenesen biztosítja a nyertes pályázó intézmények számára.

A nyertes pályázó intézménnyel a KSZ felhasználási szerződést köt a jelen pontban meghatározott legfontosabb feltételek mentén.

3. A pályázat benyújtására jogosult
Valamennyi magyarországi székhellyel rendelkező állami, egyházi vagy magán fenntartású oktatási intézmény, melyben 1-8. évfolyamok bármelyikén folyik oktatás. A jelen pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. Egy intézmény a HDC tananyag egy vagy több évfolyamára nyújthat be pályázatot.

4. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: nincs. A pályázatokat a KSZ érkezési sorrendben bírálja el, összesen 45 évfolyamnyi licenc áll az érdeklődő iskolák rendelkézésére. A pályázat visszavonásig él. 
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a honlapon található űrlap kitöltésével és a kért mellékletek feltöltésével. 

A pályázat elbírálásának várható időpontja: a pályázat benyújtását követő 2 hét.
A pályázat eredményeiről e-mailben értesítünk minden pályázó intézményt.

5. Megvalósítási időszak
A HDC tananyag megszerzett évfolyamon történő tanítására először a 2020-2021-es tanévben kerülhet sor, de legkésőbb 2021. október 15-ig meg kell kezdeni a tananyag tanítását. 
Ezt követően a HDC tananyag felhasználása időben és mennyiségben nem korlátozott. 

6. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok 
1. Kitöltött űrlap 
2. Mellékletek: 
a) kérelem A kérelmet a pályázó intézmény vezetőjének aláírásával és pecsétjével kell ellátni, és beszkennelni. A kérelem az indokláson túlmenően térjen ki arra is, hogy a HDC tananyagot melyik évfolyam(ok) részére kívánják megszerezni.
b) a pályázó intézménynek az Oktatási Hivatal honlapjától lekért adatlapja . Ezt kérjük pdf formában mellékeljék a pályázati kérelem mellé (a nyomtatási beállításoknál "Cél: Mentés PDF-kéntkiválasztásával" tudják ezt legegyszerűbben megtenni). Az OH felületén intézményük nevére kattintva találják meg azt a részletes leírást, mely tartalmazza intézményük valamennyi szükséges adatát, pl. Intézmény vezetője stb.

7. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata (a pályázat elektronikus úton is beküldhető)
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázó intézmény hiánytalanul nyújtotta-e be a pályázatát;
2. a pályázó intézmény a pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
3. a kérelmet az intézmény a képviseletére jogosult személy (vezető) írta-e alá.

8. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázatok értékelése és a felhasználási jog odaítélése az érkezési sorrend alapján történik. A felhasználási jogot azok az intézmények kapják meg, amelyek hamarabb küldték be a formai követelményeknek megfelelő pályázatot.

A pályázati eljárás keretében a felhasználási jog odaítéléséről a Katolikus Szeretetszolgálat által megbízott szakmai bizottság dönt. 

9. Online ismertető előadás májusban

A tananyag alapos kidolgozottsága miatt a tanárok önállóan is elkezdhetik annak tanítását. Azok számára azonban, akik a pályázat benyújtása előtt szeretnének mélyebben megismerkedni a tananyag felépítésével és tartalmával, esetleg már benyújtották vagy elnyerték a pályázatot és ezért érdeklődnek,  2021. május 4-én 16:30 órakor online ismertető előadást tartunk (kb 60 perc hosszúságú). A tájékoztató előadás során a tanárok személyesen is feltehetik kérdéseiket az alapító szervezet regionális koordinátorának. (A szakmai koordinátor a tananyag magyarországi oktatása során felmerülő további kérdésekkel is megszólítható lesz, illetve az oktatás megkezdése előtt további konzultációs alkalom biztosításával szeretné segíteni a pályázatot elnyerő kollégák munkáját.) A májusi tájékoztató előadás iránt érdeklődő szakemberek jelentkezését az emberimeltosagtananyag@gmail.com e-mail címen várjuk.

Kapcsolat és további információ:
Katolikus Szeretetszolgálat 
E-mail: emberimeltosagtananyag@gmail.com