4. alkalom

4. alkalom - 2019. 10. 25.

Neveljük gyermekeinket!- Vagy ők is nevelnek minket?

Az interaktív előadás során, a nehezen nevelhetőség problémájával, a konfliktusok lehetséges megoldásaival, kezelésével, azok hasznával is foglalkozunk. A nehezen nevelhetőséget több nézőpontból megvizsgálva, annak okait tárgyalva eljuthatunk arra, hogy hogyan hat a nevelésünk a tágabb környezetünkre. Melyek a nehezen nevelhető gyermek megnyilvánulásai, mely célok vezérelhetik őt a rendbontásban?
A nevelés során keletkezett konfliktusok okainak, fajtáinak, tüneteinek megközelítése után, azok feldolgozásának, kezelésének folyamataival, a problémamegoldás módjaival, és feladataival foglalkozunk.
Mit tehetünk? Milyen prevenciós lehetőségeink vannak, milyen válaszreakciók lehetségesek? Gyakorlati elvek, tanácsok mellett egy esetismertetés során is megismerhetünk egy gyakori nevelési hibát, melyet a hallgatósággal közösen próbálunk feltárni, és megoldást keresni.

Vezeti: Lechner Aranka

Népmesék az élet értékéről

Értékek és hősök a népmesékben.  A mesélés mint kapcsolat és családépítő erő. A mesélés hatásai. A test mint a lélek és szellem temploma a mesékben.  Hogyan meséljünk, mikor, mit , kinek- a meseválasztás szempontjai. 

Vezeti: Bajzáth Mária

Maximális résztvevői létszám: 50 fő

Képzés napja vagy napjai: 
2019. október 25. (péntek) 09:00 - 14:00
Helyszín: 
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Jelentkezési lap
4. alkalom - 2019. 10. 25.: Neveljük gyermekeinket!- Vagy ők is nevelnek minket? - Népmesék az élet értékéről
I. Személyi adatok