30 éves a Katolikus Szeretetszolgálat PAX Otthona

2021. július 3-án ünnepeltük a PAX Otthon 30. születésnapját Családi napunkkal összekötve. Különleges felelősséget ró ránk ez a kerek évforduló: elkötelezettséget, és hálát ébreszt bennünk az alapítók, az elődök iránt. Hálás szívvel gondolunk a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat egykori igazgatójára Virányi Ottó atyára, és Zalán Katalin nővérre, akik éppen 40 éve állapodtak meg a tiszaalpári Egyházközséggel, hogy a volt szerzetesházat üdülési célra használhatják. 1986-ban a Szeretetszolgálat új szociális otthon létesítésére kapott engedélyt, így nyitotta meg kapuit a PAX idősek otthona, néhai Győri Lászlóné vezetésével. 1991. július 01-től önálló jogi személyként kezdte meg működését a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat fennhatósága alatt a PAX Otthon. 1996. december 16-án új vezetőt kapott otthonunk Bánfiné Tóth Mária személyében, 2008. február 01-től pedig Baranyi Éva vezeti az intézményt.

Az ünnepség a Zárdatemplomban kezdődött hálaadó szentmisével, melyet Pintér Ambrus pannonhalmi atya celebrált, Kéri Vencel helyi plébánossal. Ambrus atya beszédében elmondta, hogy ez a dátum Tamás apostol, hitetlen Tamás halálának napja, aki az írások alapján kételkedett az Úr mennybemenetelében, bizonyságul jelet is kért Tőle. A Biblia példa beszéde mindig útmutatást ad számunkra, s mi már nem kételkedünk. Hiszünk a szent erő létében, még ha megfáradt szemünkkel nem is látunk mindent, de érezzük sugarát, ami átmelegít, megsegít bennünket. Már tudjuk, hogy semmi nélkül jövünk e világra, s ugyanígy távozunk el. Mások segítenek az ember életútjának elején, s mások a legvégében. Ezért is kell segédkeznie mindenkinek az életút delén, amikor erőnk teljében vagyunk, s megtehetjük ezt.

A szentmise végén Kása Andrásné előadásában hallhattuk Aranyosi Ervin: Üres kézzel jövünk – megyünk című versét, mely mindenki szemébe könnyeket csalt. Ezt követték a köszöntők: fenntartó képviseletében Pocsai Valéria köszöntötte a meghívottakat, majd Dr. Vancsura István polgármester emelte ki az ünnep jelentőségét. Őt követte Baranyi Éva intézményvezető szavai: „30 év hosszú idő! Ez alatt az Otthon is átalakult, megújult, egészen más arculatot öltött, mint ahogyan 1991. július 01-én volt. Bár az épület fontos, jó körülményeket, egészséges környezetet tudunk nyújtani lakóinknak, az igazi kincset maguk az ott élők jelentik. Azt vallom, hogy az otthon lelkületét a benne élők, és az ott dolgozó emberek határozzák meg!”. A templomban lejátszott filmkockák bizonyságok, közös múltunk emlékei, hiszen még létezik számunkra feladat, s az ünnep múló szépsége visszanézve is megérint bennünket.

A nap a PAX Otthon udvarán felállított sátorban, szépen megterített asztaloknál folytatódott. A finom marhapörkölt emlékezetes lesz megint, amiért hálásak vagyunk Barta Lajos, ifj. Barta Lajos, Góg Mihály és Góg Mihályné főzőknek. A családi napok szokásos programja a lakók szalagos, mozgásos bemutatója, a dolgozók tánca, éneke. Aracs Eszter bábelőadása után pedig ötletes születésnapi torta zárta le az ünnepséget. Hallottunk hegedűszót Baranyi János közreműködésével, végre tapsoltunk hozzátartozóink körében önfeledten. Megértük ezt a napot is, oly régóta vártuk már, bizonytalanul, tétován reménykedtünk eljövetelében.

Munkánk nem mindig hálás feladat, látni, átérezni a nehéz sorsokat. Ehhez erőt a munkatársaknak, a kollégáknak az elhivatottságuk ad, - bár néha fel kell vállani a kudarcokat – de egy mosoly, egy ölelés, egy köszönő szó, higgyék el, olyan felszabadító. Úgy érzem értékes emberek vagyunk, és minden megvan bennünk ahhoz, hogy bátran vágjunk neki a következő tíz évnek.

Baranyi Éva
intézményvezető